eu | es | fr | en

IDENTIFIKAZIO DATUAK

Ormaki S.A., www.ormaki.net domeinu izenaren jabetza du. Merkatal erregistroan inskribatuta dagoena, 789 liburukian, 186. folioan, 9.295 orrian, A-20150579 IFKrekin. Ormaki S.A.-ren egoitza, Andoaingo Ama Kandida 21, DENAK Poligonoa, 307 moduloa, 20.140 Andoain, kalean dago, ondorengo telefono eta emaila dituelarik hurrenez hurren, 943 59 29 23 eta info@ormaki.net.

ERABILPEN BALDINTZAK

Web gune honetara sartzeak ondoko termino eta baldintzen jakitun egotea eta onartzea dakar. Web gune honetan sartzeak ez du Ormaki eta erabiltzailearen artean erlazio komertzialik suposatzen. Erabiltzaileek egiten dituzten adierazpenak egiten dituztenen ardura dira, beste inorena ez. Debekatuta dago hirugarrenen jabetza eskubideak urratzen dituen inongo komunikazio edo edukirik jakinaraztea. Web gune honetan nabigatzeak, erabilpen baldintzak onartzea suposatzen du, beraz, eta horrela ez bada, bertan nabigatzea debekatua izango du. Web gunearen jabeak, baldintza hauek edozein momentuan aldatzeko eskubidea gordetzen du. Web gune honetan sartzea dohainik da bezeroentzat.

ERANTZUKIZUNEN MUGAKETA ETA WEB GUNEA ERABILTZEKO BAIMENA

Eduki eta zerbitzuei dagokionez, Ormaki ahaleginik handienak egiten ditu web gunean argitaratzen diren edukietan akatsik izan ez dadin. Jabe deneko web gunearen bidez eskaintzen diren eduki guztiak eguneratuta daude eta Ormaki edozein unetan aldarazteko eskubidea izango du. Jabeak ez du web gune honetan beraz bestelako inork emanda ager litezkeen edukietako akatsen ondoriozko erantzukizunik bere gain hartzen eta ez da web gune honen bidez jasotako edo bideratutako erabiltzaileen arteko informazioen igorpenen erantzule. Eguneratzea Baldintza hauetako klausularen bat, arau juridiko bat dela-eta baliorik gabe, legez kanpo, edo beteezin geratzen bada, ez-eraginkortzat joko da dagokion neurrian, baina gainerakoan baldintza hauek baliagarriak izaten jarraituko dute.

Erantzukizunik bere gain ez hartzea Ormaki ez du web gune honetako zein beste batzuen web guneetako erabiltzaileen fitxategietan, dokumentu elektronikoetan zein sistema informatikoetan kalterik egin lezaketen birusik edo bestelako elementurik ez dagoenik bermatzen eta, hartara, ez du bere gain hartzen zio horiengatik sor litezkeen kalteen erantzukizunik. Ez du bere gain hartzen web gune hau gaiztoki erabiltzearen ondoriozko erantzukizunik, ezta bere orrialdetik kanpo dauden esteketako web guneen edukiari lotutako erantzukizunik halaber, esteka horiek bideratzen diren web guneetarako konexioen edo halakoetan dauden eduki, produktu zein zerbitzuen erabilpenaren ondorioz gerta litekeen ezein kalte edo galeraren erantzule izango.

ESTEKAK

Web gune honetatik kanpo dauden Interneteko baliabide edo guneetarako estekak eskain litzake, zuzenean zein zeharka. (erantzukizun mugatua izanik hauekiko) Web gunean halako estekak informazio modura jartzen dira, baina ez dute inola ere helmugako web gune horretan eskaintzen diren produktu edo zerbitzurik kontratatzeko gonbiterik luzatzen denik esan nahi. Ormaki-k esteka horietatik igortzen den informazioa edo jarduera legez kanpokoa, delitua dela edo kalte ordaina merezi lezaketen hirugarren baten ondasun edo eskubideei kalterik egin liezaikeela jakiten badu, behar den ardura eta arretaz jokatuko du esteka hori ahalik eta lasterren ezabatu edo baliorik gabe lagatzeko.

COOKIE-AK

Cookie-ak erabiltzaileek gure web orrialdera egiten dituzten bisiten informazioa jasotzen duten textu artxiboak dira eta hauek erabiltzaileen terminaletan kokatzen dira. Web gune honek cookie-ak soilik estadistika, hizkuntza aukera gogoratzeko, e.a helbururako erabiltzen ditu eta ez erabiltzaileak zehazki identifikatzeko edo erabiltzaileen nabigazioaren daturik ezagutzeko. Gainera, erabiltzaileei jakinarazi nahi diegu, web nabigatzaileen gehiengoetan cookie-n erabilpena mugatzeko aukera badagoela.

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betetzeko, Ormaki-k web gune honen erabiltzaileei jakinarazten die ematen diren datu pertsonalak jabetza eta erantzukizuna Ormaki-rena deneko datu pertsonalen fitxategi automatizatu batera igaroko direla, eta helburua jasotako kontsulta eskariak egokiro erantzun eta prozesatu ahal izatea dela, baita Ormaki-k eskaintzen dituen zerbitzuen informazioa eman eta helarazi ahal izatea ere. 94/1999 dekretuak agintzen duena betetzen du, non datu pertsonalak dituzten fitxategi automatizatuek bete behar dituzten segurtasun neurriak ezarri eta onartzen diren.

Zure datuak bidaltzean, tratamendu automatizatua burutzeko baimena ematen duzu, betiere arestian esandako helburuak betetzeko. Zure datu pertsonalak ahalik eta isilekotasunik handienaz tratatuko dira eta, datu pertsonalen isilekotasuna eta segurtasuna bermatzeko behar diren neurri tekniko eta antolaketakoak hartu ditu, datu horiek alteratu, galdu, baimenik gabeko inork tratatu edo ikus dezan saihestuta. Erabiltzaileek kontsulta bat egin edo eskari bat bidaltzerako orduan ematen dituzten datuak artxibatzen ditu Ormaki-k, datu horietako batzuk ezinbestekoak baitzaizkio eskari eta kontsultei behar bezala erantzuteko. Erabiltzaileari datu horiek eman beharraz ohartarazten zaio, egokiro. Helbide elektronikoa kontsultari erantzuteko erabiltzen dela, eskainitako zerbitzuen berri emateko edo izan litezkeen aldaketa garrantzitsuen jakitun egon dadin ere.

Alabaina, konpromisoa hartzen dugu honen gainean Pribatutasun Politikan inolako aldaketarik sartzen badugu, berehala ohartaraziko dugula, web gune honen bidez, eta atal honetan dagokion zuzenketa egingo dugula. Era berean, arestian esandako moduan jasotako datu pertsonalei dagokienez, erabiltzaileei jakinarazten diegu datu horiek ikusi, zuzendu, aurka egin edo ezereztatzeko eskubideak aitortzen zaizkiela.

APLIKATZEKOA DEN LEGEDIA

Aplikatzekoa den legedia eta epaimahai eskudunak. Web gune hau araupetzen duten terminoak eta baldintzak, baita erator litezkeen loturak ere, babestuta daude eta den-denean eta gai zehatz bakoitzean Espainiako legeak araupetzen ditu. Honako baldintza hauek interpretatzeko orduan edo zerbitzua erabiltzeko orduan, edozein gatazka sortzen denerako Ormaki eta erabiltzaileak, Donostiako auzitegien jurisdikzioen menpe geldituko direla hitzartu dute.